Een primeur voor België: de Kamer en de parlementen van Brussel, Vlaanderen en Wallonië zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid. Pantarein Publishing bereidde de analyse voor waarop die verklaring gebaseerd is.

In de aanloop naar de COP23 in Bonn wilden alle Belgische parlementen met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten komen. Daarvoor wou de Klimaatcommissie van het Vlaams parlement de bestaande visies en afspraken aan elkaar aftoetsen. Pantarein Publishing nam die opdracht voor zijn rekening.

Op basis van een synthese- en discussietekst komen vier Belgische parlementen nu naar buiten met een gemeenschappelijke visie op het klimaatbeleid. Die onderschrijft de inspanningen die Europa oplegt en doet een reeks concrete aanbevelingen op federaal en gewestelijk niveau.
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België