Eind 2016 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Pantarein realiseerde een vlotte brochure om de doelen van het nieuwe beleid uit de doeken te doen.

Vlaanderen is een fijne plek om te leven. We hebben een fraai palet van steden en dorpen, een sterk infrastructuurnetwerk, goed uitgebouwde voorzieningen en heel wat mooie plekjes in de open ruimte. Maar de manier waarop we onze ruimte gebruiken, stoot op zijn grenzen. Het aantal Vlamingen neemt toe, terwijl de bevolkingsdichtheid in onze steden en dorpen laag ligt. We leven op grote voet en zijn kampioenen in lintbebouwing, inname van open ruimte en verharding van de ondergrond. Als we niet opletten, is Vlaanderen straks helemaal volgebouwd.

Meer doen met minder ruimte

De Vlaamse overheid wil zorgvuldiger omgaan met onze schaarse open ruimte. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt van het nieuwe beleidsplan. De brochure ‘Samen werken aan de ruimte van morgen’, die Pantarein realiseerde, vat de doelen en uitgangspunten van dat plan op een heldere manier samen. Woningen, werkplekken en voorzieningen bouwen we voortaan op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen. Vanaf 2040 nemen we geen extra open ruimte meer in. Open ruimte hebben we nodig om overtollig regenwater op te vangen, gewassen te verbouwen, de biodiversiteit te verzekeren en ons te ontspannen.

Wil je meer weten over het nieuwe ruimtebeleid van de Vlaamse overheid? Je leest er alles over in de brochure ‘Samen werken aan de ruimte van morgen’.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België