Stef Denayer - ID/ Mathias Hannes

i-Cleantech Vlaanderen publiceerde onlangs haar vierde cleantechrapport. En op het Cleantechfestival laten ondernemers en experts vandaag zien wat je met schone technologieën kan bereiken. Staat Vlaanderen er goed voor? Mblad strikte Stef Denayer, algemeen directeur van i-Cleantech Vlaanderen, voor een gesprek.

Vandaag vindt in Brussel het jaarlijkse Cleantechfestival plaats, de hoogdag voor professionals uit de cleantechsector. Lezingen over innovatieve oplossingen in waterzuivering en trends in e-mobiliteit wisselen elkaar af, en een cleantechmarkt waarop bedrijven hun product of dienst kunnen demonstreren geeft een goed idee van de mogelijkheden die schone technologieën bieden en de vooruitgang die we boeken.

Klimaatdoelen

Maar hoe is het precies gesteld met het Vlaamse cleantechlandschap? Wie het cleantechrapport van 2017 leest, kan besluiten dat we op verschillende vlakken goed bezig zijn: de verkoop van elektrische auto’s in België is in 2016 met 147 procent gestegen, we staan in Europa nog steeds bekend als de recyclagekampioen en we leggen de meeste zonnepanelen per vierkante kilometer. Maar levert de sector ook voldoende inspanningen om de klimaatdoelen te halen? We vroegen het aan Stef Denayer, algemeen directeur van i-Cleantech Vlaanderen, de netwerkorganisatie die de Vlaamse bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen die rond schone technologieën werken samenbrengt.

“De doelstelling van 13 procent hernieuwbare energie in 2020 halen we met gemak. En het is niet onmogelijk om tegen 2030 de helft van onze energie te halen uit groene bronnen, zoals de doelstellingen vooropstellen. Maar dan moeten we vandaag wel handelen”, stelt Denayer in Mblad. “Niet zozeer de productie van energie is een aandachtspunt, maar wel de mogelijkheid om energie op te slaan. Het zal met andere woorden niet gaan om de totale hoeveelheid energie die we produceren, maar wel om de capaciteit die we hebben om de productie te bufferen en te spreiden.”

Batterijtechnologie

Dé grote uitdaging voor de komende tien jaar is dus onze batterij- en andere energieopslagtechnologieën op punt stellen. We zijn al sterk betrokken bij de ontwikkeling van de batterijtechnologie, met bedrijven als Europlasma, Melexis, Nitto Denko en Triphase. Die rol kunnen we nog versterken, meent Denayer. “Daarnaast zijn in Vlaanderen alle competenties aanwezig om een Europese EV-battery recycling hub uit te bouwen.”

Lees meer in de nieuwe editie van Mblad.

www.mblad.be

 

Foto © ID/ Mathias Hannes

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België