Het doel van de Green Deal Circulair Aankopen is helder: meer dan honderd circulaire aankoopprojecten realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden. Voor het magazine OVAM.link vroegen we twee deelnemende organisaties naar hun verwachtingen.

Via hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties circulaire producten en diensten een boost geven. Daarom heeft Vlaanderen Circulair dit voorjaar de Green Deal Circulair Aankopen opgezet, samen met The Shift, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Bond Beter Leefmilieu. De Green Deal wil circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en de kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.

Kruisbestuiving

Al 86 aankopende en 47 ondersteunende organisaties hebben de Green Deal ondertekend. Zij engageren zich om minstens twee circulaire aankoopprojecten op te starten in een tijdspanne van twee jaar. Onder hen ook Janssen Pharmaceutica en het agentschap Facilitair Bedrijf, de aankoopcentrale van de Vlaamse overheid. Zij zien de Green Deal als een opportuniteit om contacten te leggen, praktijken uit te wisselen en innovatieve ideeën te ontdekken. “De Green Deal Circulair Aankopen brengt het tienvoudige of misschien zelfs honderdvoudige aan professionals samen. Stuk voor stuk mensen met uiteenlopende competenties, een open mindset en bezorgdheid om het milieu. Die kruisbestuiving zal ongeziene opportuniteiten opleveren”, aldus Peter Putteman, general manager Chemical Production bij Janssen Pharmaceutica, in OVAM.link.

Meer lezen? Ontdek de nieuwste editie van OVAM.link hier:
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België