Op de grens van Vlaanderen en Nederland ontstaat een van de grootste brakwaternatuurgebieden van Europa. Om dat te realiseren, bundelen natuurorganisaties en overheden de krachten met bedrijven, landbouwers en buurtbewoners. In het Scheldemagazine laten we zo’n landbouwer aan het woord.

Het landbouwbedrijf van Angelique Van Laere in Melsele telt zo’n 110 Limousinrunderen. “Het voeder voor de koeien telen we zelf”, vertelt Van Laere in het Scheldemagazine van 2017. “We telen maïs, granen en suikerbieten. En sinds kort ook witte tarwe, emmertarwe, rogge, haver, spelt, lupine, huttentut, grasklaver en luzerne. Niet alleen fijn voor de koeien, met die teelten helpen we ook de kiekendief aan een groter leefgebied.” Dat was dan ook de aanleiding voor de nieuwe teelten: het leefgebied van de bruine kiekenduif uitbreiden met 15 hectare. Daarvoor schakelde de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst, dat het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe coördineert, de hulp in van lokale landbouwers. Met succes: het doel werd vlot bereikt.

4500 hectare natuur

De oproep kadert in de Grensparkchallenge: tien uitdagingen waarmee EGTS Linieland Waas en Hulst de omwonenden bij het Grenspark Groot-Saeftinghe wil betrekken. Dat Grenspark zal zo’n 4500 hectare natuur verbinden, waaronder het Verdronken Land van Saeftinghe, de Hedwigepolder, Doelpolder en Prosperpolder. Acht partners zullen er samen werken aan het herstel van de vogelbiodiversiteit, de optimalisatie van de estuariene natuur en het ecohydrologische herstel van de binnendijkse gebieden.

Samenwerking centraal op symposium

Het Grenspark is ook een van de onderwerpen op het Scheldesymposium, dat Pantarein vandaag organiseert in de zalen van de ZOO van Antwerpen. Het thema van de bijeenkomst: samen werken aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium: van de uitvoering van vandaag naar perspectieven voor de toekomst. Tijdens de ‘ankersessie’ lichten Pieter Jan Meire (EGTS Linieland Waas en Hulst) en Richard Rozemeijer (Provincie Zeeland) de plannen voor het Grenspark toe en verklappen ze hoe ze het project willen verankeren in de hoofden en harten van omwonenden en bezoekers.

Foto © ID/ Lieven Van Assche

 

Lees het Scheldemagazine hier:
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België