“In plaats van de voedingsstoffen in mest te vernietigen of te verwijderen, kunnen we ze beter recupereren en hergebruiken”, zegt Dirk Denorme, diensthoofd Mestbank Regio West en voorzitter van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM). Pantarein interviewde hem voor Buitenkans, het e-zine van de Vlaamse Landmaatschappij.

Binnen de circulaire gedachte is mest niet langer afval maar een grondstof. “In plaats van de voedingsstoffen in mest te vernietigen of te verwijderen, kunnen we ze beter recupereren en hergebruiken”, stelt Dirk Denorme. “Maar voor de mestverwerkingssector is omschakelen naar een nieuw, duurzaam verwerkingssysteem niet zo evident. In Vlaanderen staan vandaag vooral biologische mestverwerkingsinstallaties. Die zetten de ammoniakale stikstof uit mest om in onschadelijk stikstofgas. Dat past echter niet in het plaatje van de circulaire economie, omdat de stikstof niet gerecupereerd wordt.”

Hindernissen in kaart gebracht 

Er bestaan intussen andere technieken, maar daar staan nog veel vraagtekens bij. In dat kader maakte het VCM vorig jaar de visienota Transitie in de mestverwerking op. Dirk Denorme: “In de visienota halen we onder meer aan dat de technische en financiële haalbaarheid van de nieuwe technieken voor nutriëntenrecuperatie onvoldoende gekend zijn. Bovendien moeten we ook de marktsituatie, de wetgeving en de duurzaamheidscriteria evalueren. Hoe staat het met de bodem-, lucht- en waterkwaliteit? Hoe groot is de koolstofvoetafdruk? De nota geeft aan waar we staan, waar we naartoe willen én welke hindernissen er nog zijn.”

Beleid is cruciaal

Voor het succes van nutriëntenrecuperatie is ook de wetgeving in grote mate bepalend. De Europese Nitraatrichtlijn en de Vlaamse mestwetgeving zijn aan vernieuwing toe. Mestverwerking heeft immers een hele evolutie doorgemaakt. “De eigenschappen van sommige eindproducten leunen vandaag sterk aan bij minerale meststoffen. Maar door hun dierlijke afkomst stelt de Nitraatrichtlijn dat ze niet boven de jaarlijkse limiet van 170 kilogram per hectare gebruikt mogen worden. Een nieuwe invulling van de definitie ‘eindproducten van de mestverwerking’ in de Nitraatrichtlijn zou een mooie stimulans zijn voor de sector”, besluit Dirk Denorme.

Benieuwd welke pistes de mestverwerkingssector nog meer onderzoekt om de kringloop te sluiten? Lees hier verder. 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België