Waar kan je als bedrijf afgedankte batterijen en accu’s kwijt? Hoe vind je de juiste inzamelaar of verwerker voor je afval? En hoe kan je geld uitsparen door samen te werken met bedrijven uit de buurt? Op de nieuwe website www.cirkeltips.be vinden ondernemers advies op maat om hun materiaalbeheer te verduurzamen en hun afvalfactuur te verlagen.

Bedrijven hebben te weinig kennis over afvalbeheer en te weinig tijd om zich erin te verdiepen. Dat blijkt uit een enquête bij bedrijven die afvalstoffenmaatschappij OVAM in 2016 liet uitvoeren. Ondernemingen gaven daarin aan dat ze openstaan voor concreet advies over de verwerking van hun afval.

Financieel interessant

Met de hulp van de afvalsector ontwikkelde de OVAM www.cirkeltips.be. De website moet hét aanspreekpunt worden voor bedrijven met vragen over duurzaam materiaalbeheer. Ze zullen er hun afvalgegevens kunnen bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de sector. Op basis daarvan krijgen ze laagdrempelige tips op maat, die vaak ook financieel interessant zijn: van praktische sorteertips tot voorbeelden van circulaire businessmodellen.

De OVAM vult de website voortdurend aan. Eind 2017 kwamen de eerste Cirkeltips online. Van januari tot maart krijgt een eerste lichting bedrijven via mail een uitnodiging om hun afvalprofiel te raadplegen. Vanaf april zijn de Cirkeltips voor elk Vlaams bedrijf toegankelijk. Pantarein staat in voor de copywriting.
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België